Καθορισμός των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής των γραφείων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com