Οριστικό: Χωρίς εισιτήριο τα κατοικίδια στην ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης.

Οριστικό: Χωρίς εισιτήριο τα κατοικίδια στην ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης.

image Μη νόμιμη έκρινε η πλειοψηφία του Δ’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την επιβολή κομίστρου από την ακτοπλοϊκή εταιρεία που έχει αναλάβει την γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, για τη μεταφορά ζώων συντροφιάς στα ελεύθερα και τα επιδοτούμενα δρομολόγια που εκτελεί. Η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους πάρθηκε κατά πλειοψηφία στις 16/3/2015, θεωρήθηκε στις 27/4/2016 και αναρτήθηκε στις 25/5/2016 στη Διαύγεια. Το θέμα προέκυψε μετά από έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μετά από σχετική αίτηση ενδιαφερόμενου πολίτη σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, καταγγέλλεται η νομιμότητα της πρακτικής της εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία δραστηριοποιείται στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη, ως προς το γεγονός της επιβολής κομίστρου κατά τη μεταφορά ζώων συντροφιάς με το πλοίο της. Στη συζήτηση της υπόθεσης μεταξύ των μελών του Δ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατυπώθηκαν δυο γνώμες, μία υπέρ της επιβολής κομίστρου και μία κατά, με την κατά να πλειοψηφεί. Κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, οι όροι του κρατικού ναυλολογίου είναι σαφείς και ορίζουν ότι προβλέπονται ναύλοι – κόμιστρα μόνο για επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα και δεν προβλέπεται ναύλος – κόμιστρο για τη μεταφορά των ζώων συντροφιάς. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος πλοιοκτήτης δεν νομιμοποιείται να αξιώνει ναύλο για τη μεταφορά των ζώων συντροφιάς.

http://www.alexpoli.gr- αναδημοσίευση