Επιστολή Πέτροβιτς για την Λιμενική Ακαδημία

imageΚύριε Υπουργέ,

Με αφορμή το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις» το οποίο θέσατε σε δημόσια διαβούλευση (28/4-6/5) και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού, με τίτλο «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εκπαίδευσης Στελεχών του Λ.Σ/ΕΛ-ΑΚΤ», με το οποίο επιχειρείται μια τεραστίας σημασίας νομοθετική ρύθμιση ώστε η εισαγωγή των υποψηφίων για τις Παραγωγικές Σχόλες του Λ.Σ/ΕΛ-ΑΚΤ, από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 18, να γίνεται με τις διαδικασίες του Ν. 1351/1983 (μέσω πανελλαδικών εξετάσεων) όπως και στις λοιπές Παραγωγικές Σχόλες των Ε.Δ και Σ.Α, επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

Το καλοκαίρι του 2000, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Χρήστος Παπουτσής, από την Αλεξανδρούπολη – πόλη επίκεντρο –του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας 2000, ανακοινώσε παρουσία Αρχών και δημοσιογράφων ότι η «Λιμενική Ακαδημία», πάγιο αίτημα του προσωπικού και των συνδικαλιστών του Λ.Σ, θα γινόταν πραγματικότητα και μάλιστα στην Αλεξανδρούπολη.

Το καλοκαίρι του 2001, με το Ν. 2935/2001 «Περί προσωπικού Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162 Α/19-7-01) προβλέφτηκε (άρθρο 6 παρ. 3) η ίδρυση «Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος», με έκδοση ΠΔ στο οποίο θα καθορίζονταν και οι λεπτομέρειες. Μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε τέτοιο Π.Δ.

Με την αριθ. 15/3-4-02 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 68 Α/8-4-02) παραχωρήθηκε δωρεάν και κατά κυριότητα, στο ΥΕΝ έκταση 148 στρεμμάτων, στην περιοχή Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την ίδρυση και λειτουργία «Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος».

Από τότε και επί σειρά ετών δεν υπήρξε καμία νομοθετική πρωτοβουλία ή ρύθμιση του θέματος. Το θέμα «Ακαδημία Λιμενικού Σώματος» ήταν μόνιμα στις «καλένδες».

Κύριε Υπουργέ,

Την τοπική μας κοινωνία, δεν την απασχολεί αν θα λειτουργήσει «ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» ή «ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ» ή «ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ». Ούτε επίσης απασχολεί αν η Σχολή ή οι Σχολές είναι διετούς ή τετραετούς φοίτησης. Όλα αυτά, είναι θέματα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά σας.

Την τοπική μας κοινωνία, πρωτίστως ενδιαφέρει να λειτουργήσει εδώ στην Αλεξανδρούπολη μια Σχολή του Λιμενικού όπως μας την υποσχέθηκαν πριν δεκαπέντε (15) χρόνια και όπως την απαίτησαν και την απαιτούν ακόμα όλοι οι Θεσμικοί Φορείς του Έβρου.

Οι λόγοι για την επιλογή της Αλεξανδρούπολης προφανώς και δεν ήσαν τυχαίοι. Παραμεθόριος και ευαίσθητη περιοχή, λιμάνι διεθνούς ενδιαφέροντος, ιδιάζουσα γεωπολιτική θέση, κόμβος αγωγών κ.ο.κ, εκτιμούμε πως δεν χρήζουν περεταίρω ανάλυσης.

Οι Θεσμικοί φορείς και η τοπική μας κοινωνία, δεν έχουν την πρόθεση αλλά ούτε και λόγο να σας υποδείξουν το θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο εκπαίδευσης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δικαιούνται όμως, να ζητήσουν και είναι ηθική υποχρέωση της Πολιτείας να λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη Παραγωγική Σχολή του Λ.Σ/ ΕΛ- ΑΚΤ.

Στο άρθρο 43 του προαναφερθέντος σχεδίου νόμου, προβλέπεται ότι με …Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση της διατάξεως αυτής….

Κατά την έκδοση του Π. Δ για τη ρύθμιση των λεπτομερειών, σας παρακαλούμε να μην ξεχάσετε πρωτίστως την ηθική υποχρέωση της Πολιτείας να λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη Παραγωγική Σχολή του Λ.Σ/ ΕΛ- ΑΚΤ.

Είμαστε στη διάθεση σας για την εξεύρεση από κοινού αποδεκτής λύσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου

Δημήτρης Πέτροβιτς

Η αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Κομοτηνή 11-05-2016

ΠΡΟΣ

α. Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ

β. Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

«ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ»

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο ενημερωθήκαμε ότι :

η Σχολή Λιμενοφυλάκων από φέτος έχει ενταχθεί στα μηχανογραφικά δελτία των Πανελλήνιων εξετάσεων ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα με την οποία επαναφέρει το θέμα ίδρυσης Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη εφόσον υπάρχει ήδη από το 2002 παραχωρημένη κατά κυριότητα έκταση 148 στρεμμάτων στην Ν.Χιλή Αλεξανδρούπολης. Αντιλαμβανόμενοι την σπουδαιότητα μιας τέτοιας προοπτικής για την Αλεξανδρούπολη και για την Περιφέρειά μας, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουμε αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια εκδίδοντας σαν Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικό ψήφισμα.

Για την

Κοινωνική Συμμαχία

1) Φώτης Καραλίδης, Επικεφαλής Παράταξης

2) Σταύρος Καβαρατζής

3) Βασίλειος Γαλάνης

Faros24 online news