Η ΠΟΕΠΛΣ για τις τακτικές μεταθέσεις 2016

image“Σας ενημερώνουμε ότι ζητήσαμε από την Διεύθυνση Προσωπικού τα κάτωθι στοιχεία:

Το ύψος των πιστώσεων που υπάρχουν για τις μεταθέσεις του 2016, συμπεριλαμβανομένων και των δοκίμων Υ/Ξ και Α/Ξ που πρόκειται να αποφοιτήσουν εντός των επομένων μηνών από τις παραγωγικές σχολές του Σώματος. Την στελέχωση των Υπηρεσιών και των Πλωτών υπαγωγής τους σε σχέση με την προβλεπόμενη σύνθεσή τους. Τους πίνακες που έχει καταρτίσει η Διεύθυνση Προσωπικού προς εισήγηση στο συμβούλιο μεταθέσεων σύμφωνα με το ΠΔ 33/09 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα στα τακτικά συμβούλια μεταθέσεων έτους 2016 προς όφελος των συναδέλφων. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι μεταθέσεις του 2017 θα γίνουν με το νέο ΠΔ Μεταθέσεων, θεωρούμε ότι για το έτος 2016 θα πρέπει να γίνουν μόνο οι ελάχιστα αναγκαίες μεταθέσεις με προτεραιότητα στους συναδέλφους που βρίσκονται χρόνια μακριά από τον τόπο επιλογής τους. Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ως ο αντιπροσωπευτικότερος φορέας των στελεχών όλων των βαθμίδων θα βρίσκεται στο πλευρό των δίκαιων αιτημάτων των στελεχών μακριά από αναχρονιστικές φωνές που ανήκουν σε ένα παρελθοντικό κατεστημένο που προσπαθεί να προσποριστεί τα πλεονεκτήματα των λίγων εις βάρος των πολλών. Η Ομοσπονδία μας κινείται πάντα μακριά από το παρασκήνιο, με διαφανείς και κρυστάλλινες διαδικασίες.”

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ