Ποιοι στρατιωτικοί χάνουν και ποιοι κερδίζουν από το νέο φορολογικό-ΠΙΝΑΚΑΣ

Δύο (2) είναι οι βασικές αλλαγές που επιφέρουν οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις:

α. Αλλάζουν οι συντελεστές φορολόγησης και η έκπτωση φόρου (έμμεσο αφορολόγητο όριο) το οποίο παρέχεται πλέον ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, (1.900 για μισθωτούς χωρίς παιδιά, 1.950 με 1 παιδί, 2.000 με 2 παιδιά και 2.100 για μισθωτούς ή συνταξιούχους με 3 ή περισσότερα παιδιά).

β. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης η οποία πλέον δεν επιβάλλεται στο σύνολο των φορολογητέων αποδοχών, αλλά κλιμακωτά με αφορολόγητο τα 12.000 € και συντελεστές από 2,2% έως 10%.

– Οι επιβαρύνσεις που θα υποστούν στο φορολογητέο εισόδημά τους (μικτά μείον τις κρατήσεις περίθαλψης, σύνταξης, μετοχικών ταμείων και εισφορών υπέρ ανέργων), οι Έλληνες στρατιωτικοί και οι απόστρατοι είναι οι εξής:

α. Για τους άγαμους και έγγαμους στρατιωτικούς χωρίς τέκνα και φορολογητέο εισόδημα από 10.000 έως 28.000 € η επιπλέον ετήσια επιβάρυνση κυμαίνεται από 24 έως 276 € (176 € μεσοσταθμικά ετησίως ή 15 μηνιαίως). β. Για τους στρατιωτικούς με 1 τέκνο και φορολογητέο εισόδημα από 11.000 έως 27.000 €, η επιπλέον ετήσια επιβάρυνση κυμαίνεται από 58 έως 226 € (140 € μεσοσταθμικά ετησίως ή 11 μηνιαίως). γ. Για τους στρατιωτικούς με 2 τέκνα και φορολογητέο εισόδημα από 11.000 έως 27.000 €, η επιπλέον ετήσια επιβάρυνση κυμαίνεται από 8 έως 176 € (98 € μεσοσταθμικά ετησίως ή 8 μηνιαίως). δ. Για τους στρατιωτικούς με 3 τέκνα και άνω και φορολογητέο εισόδημα από 18.000 έως 25.000 €, η επιπλέον ετήσια επιβάρυνση κυμαίνεται από 6 έως 76 € και για όσους έχουν φορολογητέο εισόδημα λιγότερο από 18.000 €, τα νέα φορολογικά μέτρα θα επιφέρουν από μηδενική μεταβολή μέχρι και αύξηση των καθαρών ετήσιων αποδοχών τους, από 9 μέχρι 69 € (μεσοσταθμικά οι αποδοχές τους δεν παρουσιάζουν μεταβολή).

image