Απο την ΠΟΕΠΛΣ Πρόταση θέσπισης χορήγησης κινήτρων-προνομίων (σίτισης-διαμονής) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής νησιωτικών περιοχών

imageΠρος: Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη

Κοιν: Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Δρίτσα Θεόδωρο

Κύριε Υπουργέ,

Η γεωπολιτική έννοια της νησιωτικότητας, καθώς και οι οικονομικές προεκτάσεις της είναι γνωστές και έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπανίως ωστόσο έως καθόλου έχει μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία καλούνται να μετατεθούν-τοποθετηθούν σε Λιμενικές Αρχές των νησιών της χώρας μας.

Η κοινή έννοια της νησιωτικότητας παραπέμπει αρχικά στην απομόνωση και την απομάκρυνση από το κέντρο, παρόλα αυτά θα θέλαμε να τονίσουμε και να αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως οι κύριοι λόγοι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εγκατάσταση λόγω μετάθεσης-τοποθέτησης στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε οργανικές θέσεις Λιμενικών Αρχών σε νησιωτικές περιοχές είναι μεταξύ άλλων:

Το υψηλό κόστος μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα και το κόστος ζωής. Το ιδιαιτέρως υψηλό τίμημα ενοικίασης κατοικιών λόγω των ελάχιστων διαθέσιμων κατοικιών και λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι παραπάνω λόγοι λειτουργούν ως αντικίνητρο για τους συναδέλφους μας να μετατεθούν-τοποθετηθούν και να παραμείνουν σε Λιμενικές Αρχές των νησιών μας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα υποστελέχωσης υπηρεσιών και μειωμένης υπηρεσιακής αποτελεσματικότητας, γεγονός που επηρεάζει την παροχή υπηρεσιών, την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Όλες οι μελέτες συνηγορούν στην αναγκαιότητα για μια θετική διαφοροποίηση των πολιτικών υπέρ των νησιών που θα πρέπει να εστιάζονται στην αντιμετώπιση των παραγόντων της ελκυστικότητας. Η αναγκαιότητα αυτή έχει επισημανθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο και για το λόγω αυτό υπάρχουν και νομικές αποτυπώσεις της νησιωτικότητας, σε ευρωπαϊκό (συνθήκη της Λισσαβόνας) και σε Εθνικό επίπεδο (άρθρ. 101 παρ. 4 και άρθρ. 106, παρ 1 του Συντάγματος της Ελλάδος). Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι το Σύνταγμα απαιτεί τη λήψη ειδικών νομοθετικών μέτρων και την εφαρμογή ειδικών πολιτικών που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και την αναγκαιότητα «ειδικής μεταχείρισης».

Ζητάμε λοιπόν τη θέσπιση χορήγησης κινήτρων-προνομίων (σίτισης-διαμονής) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την παροχή δυνατότητας στους νησιωτικούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής σε όσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθενται ή τοποθετούνται σε νησιά της χώρας μας και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν εκεί.

Κύριε Υπουργέ,

Από ένα εθνικό πλαίσιο νησιωτικής στρατηγικής που οφείλουμε να χαράξουμε, δεν είναι δυνατό να μην ενταχθεί και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπως επίσης το γεγονός ότι οι νησιωτικές Λιμενικές Αρχές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι συνάδελφοί μας που καλούνται να υπηρετήσουν εκεί μόνιμα εμπόδια και ιδιαίτερες δυσκολίες, δεν πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν επιδέχονται βελτίωσης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Εμείς εδώ να προσθέσουμε απο προσωπική εμπειρία οτι κατι τέτοιο είχε προταθεί απο φορέα διαχείρισης του πιο τουριστικού Λιμένα του Αιγαίου την περίοδο των παχιών αγελάδων και μάλιστα για διψήφιο αριθμό οικημάτων αλλά δυστυχώς όλα εις ώτα μη ακουόντων…  Ελπίζουμε κάποιοι τώρα να ακούσουν !!!