Όλο λόγια και υποσχέσεις , τελικά θα εφαρμοστεί ο νόμος για τα ειδικά μισθολόγια.

imageΣύμφωνα με παράγοντες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή για τα ει­δικά μισθολόγια θα εφαρμοστεί, με μικρή χρονική καθυστέρηση, αλλά τελικά θα εφαρμοστεί, υποστηρίζουν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Είναι εύλογη η ανησυχία των στελεχών των Ενόπλων Δυ­νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για θέματα που σχετίζον­ται με τις αποδοχές τους. Παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυ­πουργού και των αρμοδίων υπουργών, Π. Καμμένου, Δ. Βίτσα και Ν. Τόσκα, ότι δεν θα θιγούν τα ειδικά μισθολόγια (στρατιω­τικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, δικαστικοί, πανε­πιστημιακοί κ.ά.), ο αρμόδιος υπουργός για τον Προϋπολογι­σμό, Γ. Χουλιαράκης, προφανώς σε συνεννόηση με τον πρωθυ­πουργό, κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, έφερε τροπολογία για «πάγωμα» των αποδοχών τους μέχρι το 2018 («πάγωμα» των μισθολογικών προαγωγών), αιφνιδιάζοντας κυρίως τους στρατιωτικούς, που εισέπρατταν αφειδώς επαίνους από τους πολιτικούς, για την προσφορά τους στο προσφυγικό πρό­βλημα, και διαβεβαιώσεις ότι δεν θα θίγουν μισθολογικά από τα νέα μνημονιακά μέτρα της κυβέρνησης. Μετά τη γενική κατα­κραυγή, η κυβέρνηση υπαναχώρησε και με νέα τροπολογία, που κατάθεσε στη Βουλή, για τα ειδικά μισθολόγια, δίνει μια χρονική παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να βρεθούν τα αναγκαία ισοδύναμα, προκειμένου να μην εφαρμοστεί ο νό­μος που έχει ήδη ψηφιστεί στη Βουλή.

Η ανησυχία των στρατιωτικών είναι βάσιμη, καθώς εκτι­μούν ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένου, τε­λικά θα εφαρμοστεί ο νόμος που έχει ψηφιστεί στη Βουλή, αφού οι υπουργοί Οικονομικών (Ευ. Τσακαλώτος και Γ. Χουλιαράκης) διατείνονται ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν εξαιρέσεις και ότι είναι απαίτηση των θεσμικών δανειστών μας το «πάγωμα» των προβλεπόμενων μισθολογικών προαγωγών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομι­κών, μιλώντας στο «Π», υποστήριξε ότι οι στρατιωτικοί απλά κέρδισαν λίγο χρόνο, αφού ο νόμος θα εφαρμοστεί οπωσδήπο­τε. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαβεβαιώνει ότι έχει έτοιμο το σχέδιο νόμου, που περιλαμβά­νει τους επακριβείς κωδικούς, από τους οποίους θα γίνουν οι περικοπές, προκειμένου να προκόψουν τα ισοδύναμα. Κυρίως, θα περικοπούν δαπάνες που προορίζονται για εξοπλιστικά προγράμματα. Το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, πριν από τον Σεπτέμβριο.

Φυσικά, το ερώτημα είναι πώς βρίσκονται κωδικοί στον Προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αφο­ρούν εξοπλισμούς και περικόπτονται τόσο εύκολα, χωρίς μάλι­στα να θιγεί το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν αμφι­σβητούμε τις καλές προθέσεις του ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένου, αλλά η τελική απόφαση δεν εξαρτάται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά από το υπουργείο Οικονομικών.

Άλλωστε, η δυσπιστία των στρατιωτικών πηγάζει και από τις ανεκπλήρωτες και επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του ΥΠΕ­ΘΑ Π. Καμμένου ότι θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμ­βουλίου της Επικράτειας, για επαναφορά των αποδοχών των στρατιωτικών στη μισθολογική κατάσταση του Ιουλίου του 2012. Η κυβέρνηση -και ειδικά το υπουργείο Οικονομικών- είναι απρόθυμη να υλοποιήσει τις τελεσίδικες αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας, συνεπώς οι αποφάσεις του ΣτΕ, για την αποκατάσταση των αδικιών σε βά­ρος των στρατιωτικών, δεν αναμένεται να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον.

Θα εφαρμοστεί, όμως, ο νόμος για τα ειδικά μισθολόγια. Επομένως, το πιθανότερο είναι οι στρατιωτικοί, μισθολογικά, να είναι «διπλά» χαμένοι και δεν θα είναι η πρώτη φορά, αφού από το 2012 μέχρι σήμερα οι αποδοχές έχουν μειωθεί από 30%-50%.

Χρήστος Καπούτσης (ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-11/06/2016)