ΙΔΡΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ…

Επίκαιρη ερώτηση για την Λιμενική Ακαδημία

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το ζήτημα της ίδρυσης Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη και σε έκταση ειδικά δεσμευμένη για αυτό το σκοπό εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Ο Υπουργός ερωτάται εάν σκοπεύει η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας και, αν ναι, εάν θα προκριθεί η Αλεξανδρούπολη δεδομένων των πολλαπλών συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

***

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη

Το 2000 εξαγγέλθηκε η ίδρυση της Λιμενικής ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, με την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης της εξαγγελίας αυτής, συγκεκριμένα την σύνταξη και έγκριση από το Υ.Ε.Ν. κτιριολογικού προγράμματος και την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης. Με την Πράξη 15/03-04-2002 (ΦΕΚ 68Α/08-04-2002) του Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε έκταση 148 στρεμμάτων στην περιοχή Νέας Χιλής στην Αλεξανδρούπολη για την κατασκευή Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, δυναμικότητας 1000 σπουδαστών, ενώ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση  Υφυπουργού Οικονομίας – Οικονομικών και Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1439Β/15-11-2002) ανατέθηκαν στην Κ.Ε.Δ. οι ενέργειες και δράσεις για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος», τις οποίες και προχώρησε μέχρι έναν ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς όμως το έργο να περάσει στην διαδικασία της υλοποίησης.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αφορούσε την στέγαση & λειτουργία των Σχολών Λιμενοφυλάκων, Υπαξιωματικών και Αξιωματικών, με τις απαραίτητες υποδομές και εγκαταστάσεις διοικητικού-διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού. Σήμερα, ειδικότερα, λόγω των συγκυριών του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος και κατ’ επέκταση της από εδώ και πέρα προσέγγισης της Ε.Ε. στο ζήτημα, με αιχμή του δόρατος την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, το έργο αυτό αποκτά πιο επίκαιρο χαρακτήρα από ποτέ.

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά της επιλογής της Αλεξανδρούπολης ως έδρα της Λιμενικής Ακαδημίας είναι τα πλέον ανταγωνιστικά, αφού πέραν του ώριμου φακέλου και της ύπαρξης έκτασης 148.000 τ.μ. διαθέσιμης με μοναδικό σκοπό την ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας, η Αλεξανδρούπολη έχει την πλέον κατάλληλη θέση από γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής άποψης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας; Αν, ναι, αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, ως πλέον πρόσφορη επιλογή.

Εδώ κατά την γνώμη μας  θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι η συνέχεια του ερωτήματος θα είχε ως εξής :  Το το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τόσο τη ρύθμιση για τους Αστυνομικούς Σκύλους όσο και μια σειρά από ευεργετικές διατάξεις όπως: 1. Τρόπος εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων, Δοκίμων Υπαξιωματικών και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τις διατάξεις του Ν. 1351/1983 (πανελλήνιες εξετάσεις). 2. Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 3. Αποστρατευτικός βαθμός προερχόμενων από σχολή ΛΦ 4. Αναγνώριση παραγωγικής σχολής Λ/Φ 5. Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων 33ου και 34ου ΣΔΥΛΣ 6. Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό 7. Επίδομα διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης συνοδών υπηρεσιακών σκύλων 8. Συντήρηση πτητικών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 9. Αλλαγή Δελτίων Ταυτότητας

ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ !!!