Ψήφιση νόμου με επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων – Ποιες διατάξεις έρχονται σε νέο σχέδιο νόμου

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Δρίτσα Θεόδωρο και ψηφίσθηκε από τη Βουλή, σχέδιο νόμου το οποίο περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Συγκεκριμένα στο ψηφισθέν νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν προτάσεις της Ομοσπονδίας μας που επιλύουν σημαντικά προβλήματα όπως:
 1. Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (Λ.Α.Π.).
Τον κώδωνα του κινδύνου τον είχαμε κρούσει ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. από τον Οκτώβρη του 2015 (εδώ)Τότε μόνο εμείς ανησυχούσαμε για τους κινδύνους από τα νομοθετικά και γραφειοκρατικά προβλήματα αλλά και τη σοβαρή αμέλεια ορισμένων, όπως έχουμε αποκαλύψει. Όλα αυτά οδήγησαν το Λ.Α.Π. σε στάση πληρωμών, με τα αποθεματικά να μην μπορούν να διατεθούν σε δικαιούχους. Μάλιστα κάποιοι συνάδελφοί μας δικαιούχοι, πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας (καρκινοπαθείς, ακρωτηριασμοί κ.λπ.) και έχουν άμεση ανάγκη τα χρήματα για την επιβίωσή τους ή ακόμη και περιπτώσεις θανάτων συναδέλφων-δικαιούχων Λ.Α.Π. Επανειλημμένως θέσαμε τα ζητήματα αυτά διαδοχικά στην επιτροπή του Λ.Α.Π. η οποία ωστόσο έχει περιορισμένες έτσι κι αλλιώς δυνατότητες και εν συνεχεία στην τότε φυσική μας ηγεσία η οποία αδιαφόρησε παντελώς και εν τέλει στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θ. ο οποίος έδωσε και τη λύση με την παρούσα διάταξη νόμου.
 1. Νομοθετική ρύθμιση για το επίδομα διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης των αστυνομικών σκύλων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Η Ομοσπονδία μας επανειλημμένως (εδώ) έχει θέσει το ζήτημα και αυτό είναι σε θέση να το γνωρίζουν οι συνάδελφοι συνοδοί αστυνομικών σκύλων. Με τη διάταξη που ψηφίσθηκε, για τα έξοδα συντήρησης – διατροφής των αστυνομικών σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα το ύφος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου που εκδίδεται για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσδίδεται αναδρομική ισχύς από 1η Νοεμβρίου του έτους 2014.
 2. Συντήρηση πτητικών μέσων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ.δίνοντας τη δυνατότητα παράτασης έως και 5 έτη στις συμβάσεις μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της ΕΑΒ σχετικά με προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
Επίσης ρυθμίζονται:
 1. Θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΝΑΝΠ
 • Επιλύονται δαπάνες του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που πραγματοποιήθηκαν από το 2001-2015
 • Δυνατότητα πληρωμής συμπληρωματικών δαπανών μετακινήσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που πραγματοποιήθηκαν έως 31-12-2011 και δεν ενταλματοποιήθηκαν.
 • Ρύθμιση δαπανών αποζημιώσεων των μελών Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων που πραγματοποιήθηκαν από 01.12.2008 έως την 31.12.2013
 • Καθορισμός  όρων, προϋποθέσεων και το ύφος των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αποζημίωση των διδασκόντων στις Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καιστα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ
Οι λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι οποίες έχουν υποβληθεί από την Ομοσπονδία μας και έχουν γίνει αποδεκτές από τον κ. Υπουργό, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του γραφείου κ. ΥΝΑΝΠ, θα κατατεθούν τις επόμενες ημέρες σε νέο νομοσχέδιο. Υπενθυμίζουμε τις εν λόγω ρυθμίσεις:
 1. Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
 • Τρόπος εισαγωγής: Η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων, Δοκίμων Υπαξιωματικών και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τις διατάξεις του Ν. 1351/1983 (πανελλήνιες εξετάσεις).
 • Ένταξη σχολών σε ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Με Π.Δ. που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ρυθμιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 1. Αποστρατευτικός βαθμός προερχόμενων από σχολή Λ/Φ: Με τις τελευταίες  αποστρατείες συναδέλφων προερχόμενων από την Σχολή Λ/Φ μη πτυχιούχων, διαπιστώθηκε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τη διαδικασία αποστρατείας όλων των υπολοίπων. Με την εν λόγω ρύθμιση οι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λ/Φ, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, προάγονται με Π.Δ. στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μηνός από την προαγωγή τους.
 2. Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων 33ου και 34ου ΣΔΥΛΣ: Το ζήτημα βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και το μόνο που επιδιώκουμε είναι η επίτευξη της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προερχομένων στελεχών από Λιμενοφύλακες των 33ουκαι 34ου Σχολείων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ με το 32ο που κατατάχθηκε το 1996.
 3. Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό: Για τους βαθμοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών και τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 4. Αλλαγή Δελτίων Ταυτότητας κατά τα πρότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εναρμονισθούμε με τις συμφωνίες και τα Δελτία Ταυτότητάς μας να αποτελούν ταξιδιωτικά έγγραφα.
 5. Εξομοίωση των δοκίμων Λιμενοφυλάκων, Υπαξιωματικών και Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως προς τις ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας, με τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατέστησαν σωματικώς ανίκανα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής.
Η προσπάθεια οφείλουμε να είναι διαρκής και αδιάκοπη! Συνεχίζουμε!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                             ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ