Αποδοχή αίτησης αποστρατείας ενός (1) Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης αποστρατείας ενός (1) Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.»

image

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 36 του π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία,ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).

2.Την από 18-07-2016 αίτηση αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ Ιωάννης του Αθανασίου (Α.Μ.2580). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε A. Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2580 ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΟΥ

B. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ