ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΣ Αστυνομία και Λιμενικό ενισχύουν τη συνεργασία τους

Στην υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας, που θα καθορίζουν τους όρους πρόσβασης σε εθνικές βάσεις καταχώρησης δεδομένων της ΕΛΑΣ μεταξύ του αρχηγείου του Λιμενικού και της Ελληνικής Αστυνομίας, προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας, με στόχο τη διαφύλαξη της νομιμότητας και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Αυτά τα πρωτόκολλα επιτρέπουν και καθορίζουν τους όρους πρόσβασης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στο εξελιγμένο σύστημα που διαχειρίζεται η ΕΛΑΣ, διευρύνοντας έτσι τη συνεργασία των δύο Σωμάτων Ασφαλείας.
Στη μέχρι σήμερα πρόσβαση στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Σένγκεν 2ης γενιάς (SIS II) και της Interpol, προστίθεται για πρώτη φορά η δυνατότητα πρόσβασης σε Εθνικά Αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα:
-Διωκτικά-Δελτία Εγκληματολογικών Αναζητήσεων
-Απαγορεύσεις εισόδου-εξόδου
-Εξαφανισθέντες
-Αναζητήσεις για σύλληψηβαση δεδομενων
-Μέτρα ειδικού ελέγχου και διακριτικής παρακολούθησης, αναζητούμενα οχήματα.
-Αναζητούμενα/κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα
-Αναζητούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (κλεμμένα/απολεσθέντα/υπεξαιρεθέντα/πλαστά)
– Εκδοθέντα δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.