Οι κρίσεις των Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Την Δευτέρα συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος για το έτος 2017 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2017:

Είκοσι Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Ένας Πλοίαρχος Τεχνικός

Τέσσερις Πλοίαρχοι Υγειονομικοί

Είκοσι πέντε Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Είκοσι οκτώ Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Δεκατέσσερις Πλωτάρχες Τεχνικοί

Στη συνέχεια ένας Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας Πλωτάρχης (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) εξαιρέθηκαν από την κρίση για το εν λόγω έτος και ηκρίση για το ίδιο έτος, τριών Πλοιάρχων (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ενός Πλωτάρχη (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.

Από το σύνολο των κριθέντων:

Δεκατέσσερις Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι έξι αρχαιότεροι εξ αυτών προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως προς την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

Θεοφίλου    Ανδρέας    του    Ιωάννη    (Α.Μ. 846)

Λαμπρόπουλος     Αθανάσιος    του    Αριστείδη    (Α.Μ. 847)

Ρουσάκης     Ιωάννης    του    Δημητρίου    (Α.Μ. 848)

Σούλος     Δημήτριος    του    Βασιλείου    (Α.Μ. 851)

Κοντομάρης     Σπυρίδων    του    Δημητρίου    (Α.Μ. 855)

Λαμπρόπουλος  Κωνσταντίνος    του    Ευσταθίου    (Α.Μ. 859)

Στη συνέχεια ένας Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

Πέντε Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

Ένας Πλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός κρίθηκε ως «Προακτέος».

Τρεις Πλοίαρχοι Λ.Σ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ο αρχαιότερος εξ αυτών, Πλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63) προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. Υγειονομικού προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης.

Μία Πλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός κρίθηκε ως «Παραμένουσα στον ίδιο βαθμό».

Είκοσι Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και πέντε ως  «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».

Είκοσι πέντε Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και τρεις ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος εκ των ανωτέρω «Προακτέων» Πλωταρχών (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)  προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης.

Δώδεκα Πλωτάρχες Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και δύο ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».