ΒΟΕΑ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό αναμένεται να προκαλέσει στις τάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας η πρόσφατη έκδοση Γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την κατάργηση του κοινωνικού πόρου 4% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Ποιος ο λόγος ανησυχίας και προβληματισμού; Μα φυσικά ο φόβος για περαιτέρω περικοπές στο ΒΟΕΑ (που καταβάλλεται στα τέκνα των στελεχών ως βοήθημα οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας) και στο ΜΕΡΙΣΜΑ (που καταβάλλεται στα εν αποστρατεία στελέχη). Ελλείψει κρατικής και εργοδοτικής εισφοράς (και σε υποκατάσταση αυτών) οι θεσμοθετηθέντες κοινωνικοί πόροι αποτελούν την μοναδική “εξωτερική” ενίσχυση για τα Μετοχικά Ταμεία καθοριστικής σημασίας για το ύψος των παροχών που αυτά καταβάλλουν.

Τι αναφέρει η γνωμοδότηση Η εκδοθείσα γνωμοδότηση “στέκεται” στις μνημονιακές δεσμεύσεις-υποχρεώσεις της χώρας για αντιμετώπιση του ζητήματος του εξορθολογισμού των κοινωνικών πόρων και την βούληση του νομοθέτη για κατάργηση των κοινωνικών πόρων και χρηματοδότηση των επικουρικών ταμείων αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων και καταλήγει συμπερασματικά στην πλήρη κατάργηση του εν λόγω πόρου σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνεται στις διατάξεις του ν.4387/2016.

Τα τρία μεγάλα ερωτηματικά

1. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού εάν θα κάνει αποδεκτή ή όχι μια γνωμοδότηση. Συνεπώς αναμένεται με ενδιαφέρον η υπογραφή (ή μη) του Υπουργού Εθνική Άμυνας για την αποδοχή (ή μη) της εν λόγω γνωμοδότησης. Σε περίπτωση που αυτή γίνει αποδεκτή τότε η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική για τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

2. Στον σχετικό νόμο δεν προβλέπεται ρητή κατάργηση του εν λόγω κοινωνικού πόρου (γεγονός που μνημονεύεται και στην Γνωμοδότηση) αλλά προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση των παροχών των Μετοχικών Ταμείων χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των Ταμείων. Συνεπώς θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι “μη παροχές” (διοικητικά έξοδα κλπ) εξακολουθούν να δύνανται να χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω κοινωνικό πόρο. Ωστόσο από την γνωμοδότηση γίνεται δεκτό ότι έχει επέλθει έμμεση και πλήρη κατάργησή του πόρου…

3. Με την δικαιολογητική βάση που χρησιμοποιείται από τη Γνωμοδότηση για να υποστηριχθεί η κατάργηση του κοινωνικού πόρου του 4% για τα Μετοχικά Ταμεία, θα μπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι θεωρούνται καταργηθέντες και οι λοιποί κοινωνικοί πόροι αυτών ανεξαρτήτως αν βαρύνουν το Δημόσιο ή τρίτους; Θα μπορούσε επίσης η συγκεκριμένη κατάργηση να επεκταθεί και στις παροχές των Κλάδων και Λογαριασμών (μέρισμα ΕΚΟΕΜ, εφάπαξ ΕΛΟΑ) που βρίσκονται υπό των Μετοχικών Ταμείων;

Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον.

αναδ. απο limenikidrasi.blogspot.gr