Ένα αξιόλογο άρθρο του μέλους Δ.Σ Ε.Π.Λ.Σ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και αντιπρόσωπου της ΠΟΕΠΛΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Χρηστού.

    Εξειδίκευση, είναι η ενασχόληση του εργαζόμενου σ’ ένα συγκεκριμένο και κατά συνέπεια περιορισμένο τομέα – αντικείμενο εργασίας. Παρατηρείται και εφαρμόζεται στους περισσότερους κλάδους και τομείς εργασίας (ιατροί, εταιρείες, ακόμη και στις ένοπλες δυνάμεις) εκτός από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων). Το Σώμα μας, είναι επιφορτισμένο με δεκάδες διαφορετικούς τομείς και γραφεία, τα οποία το καθ’ ένα ξεχωριστά, απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και συνεχή επιμόρφωση, κάνοντας αναγκαία την πλήρη εξειδίκευση των στελεχών του. Οι αρμοδιότητες και τα αντικείμενα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καλύπτουν ένα τόσο ευρύ φάσμα, καθιστώντας αδύνατη την ταυτόχρονη καλή επίδοση σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Όσο περισσότερα αντικείμενα – καθήκοντα ανατίθενται σ’ ένα στέλεχος, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η κατανόησή τους σε βάθος. Με την εξειδίκευση σ’ ένα τομέα εργασίας, αυξάνεται η παραγωγικότητα, ο εργαζόμενος αποκτά ειδικές γνώσεις, αναπτύσσει επιδεξιότητα και επινοητικότητα στην λύση πολύπλοκων θεμάτων και επομένως χρησιμοποιεί αποδοτικά για την Υπηρεσία τις ικανότητες του. Η γνώση γίνεται πιο βαθιά, πιο λεπτομερής και πιο ακριβής, αποφεύγοντας τις γενικότητες και κυρίως την ημιμάθεια που είναι ανούσια, άχρηστη και πολλές φορές επικίνδυνη. Δυστυχώς όμως, στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, παρατηρείται εντονότατα το φαινόμενο, αντί της εξειδίκευσης σ’ ένα αντικείμενο (π.χ: λεμβολόγια, αλιεία, ναυτολογία, ανάκριση, ΤΕΠ, αιγιαλός-παραλία κτλ), το κάθε στέλεχος, είτε με ημερήσιες διαταγές είτε με μεταθέσεις, ν’ αλλάζει συνεχώς γραφείο – κλάδο, με αποτέλεσμα η ημιμάθεια να επικρατεί στο Σώμα μας, με δυσάρεστες επιπτώσεις για όλους (στελέχη και Υπηρεσία). Η εξειδίκευση, μπορεί να επιτευχθεί με την απονομή συγκεκριμένης ειδικότητας στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (όχι μόνο μηχανοδηγοί και αρμενιστές), η οποία θα συνοδεύει το στέλεχος σε όλη τη θητεία – καριέρα του. Οι μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται βάση της ειδικότητας του στελέχους, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο την εύρυθμη λειτουργία όλων των Λιμενικών Αρχών (π.χ: μία Λ.Α. έχει κενή θέση λεμβολόγου κατά την περίοδο των μεταθέσεων και σε 3 άλλες Λ.Α. Υπηρετούν συνολικά 9 λεμβολόγοι πέραν των θέσεων που χρειάζονται. Θα μετατεθεί ο ένας εξ’ αυτών που έχει συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής και έχει τα λιγότερα μόρια). Με αυτόν τον τρόπο, μειώνονται οι άσκοπες μεταθέσεις και συγχρόνως επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση κάθε Λιμενικής Αρχής σε όλους τους τομείς. Επιτέλους ας κάνουμε βήματα προς τα εμπρός, ας εναρμονιστούμε με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.