Τα στελέχη της Επισκευάστικης Βάσης Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης καταθέτουν καθημερινά το περίσσευμα της ψυχής τους

       

Η αθέατη πλευρά του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που όμως είναι αυτή που σηκώνει το κύριο βάρος της αναγκαιότητας ύπαρξής του, είναι τα πλωτά σκάφη.

Ένας τομέας της δραστηριότητας του Σώματος όπου ταυτόχρονα είναι και ο κύριος επιχειρησιακός του βραχίονας, από τον οποίο κρίνεται εν πολλοίς η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητά του.

Ο στόλος του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει υποστεί  μια σχετική καταπόνηση αφού ο μεγαλύτερος όγκος του είναι πέραν της δεκαπενταετίας .

Το ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των  πλωτών  είναι αξιόλογος  οφείλεται πρωτίστως   στα στελέχη του Λιμενικού από το  βαθμό Λιμενοφύλακα που είναι πλήρωμα μέχρι και το κύριο Αρχηγό που βρίσκεται στη κορυφή της ιεραρχίας.

Από την προσωπική μου εμπειρία όμως οφείλω να εξάρω τις προσπάθειες των συναδέλφων μας που υπηρετούν στις επισκευαστικές βάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΕΒ Ελευσίνας και ΕΒ Θεσσαλονίκης)αφού καταθέτουν καθημερινά το περίσσευμα της ψυχής τους και πιστεύω ότι η αναβάθμιση τους σε μέσα και προσωπικό θα δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο επιχειρησιακό βραχίονα του Σώματος και συνάμα θα γλυτώσει αρκετά χρήματα την οικονομικά δοκιμαζόμενη πατρίδα μας.

Παρότι το πλωτό που υπηρετώ βρίσκεται στην Καλαμάτα εν τούτης αυτό δεν εμπόδισε τους συναδέλφους μας από τη επισκευαστική βάση της Θεσσαλονίκης να συνδράμουν οπότε τους χρειαστήκαμε .

Πραγματικά οι συνάδελφοι που υπηρετούμε στα πλωτά αναγνωρίζουμε το τεράστιο έργο που επιτελούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις επισκευαστικές βάσεις  Ελευσίνας και  Θεσσαλονίκης και αναμένουμε και την αναγνώριση της υπηρεσίας με πράξεις προς αυτούς.

ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

Αντιπρόσωπος της Ε.Π.Λ.Σ. Νοτίου Πελοποννήσου στη ΠΟΕΠΛΣ