Καρποί απέδωσαν οι στοχευόμενοι  έλεγχοι από στελέχη  της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας Παράνομη ναύλωση Ι/Φ σκάφους ξένης σημαίας στην Καλαμάτα

  Καρποί απέδωσαν οι στοχευόμενοι  έλεγχοι από στελέχη  της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας

Πρωινές ώρες χθες, κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, στο Ι/Φ σκάφος ”AVOCET OF RYME σημαίας Γαλλίας, το οποίο βρισκόταν εντός της μαρίνας Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό καθεστώς παράνομης ναύλωσης κατά παράβαση του Νόμου 4256/2014.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο των εγγράφων του ανωτέρω σκάφους, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των επιβατών και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, είχε συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης, έναντι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) για τη χρονική περίοδο από 15/07/2017 έως 24/07/2017, από έξι (06) αλλοδαπούς, με λιμένα επιβίβασης και αποβίβασης την Καλαμάτα, χωρίς να υφίσταται η απαιτούμενη εκ του ως άνω Νόμου άδεια.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.