ΠΟΣΑ απο τα έξι ( 6) Ελικόπτερα DAUPHIN ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ;

     

 ΤΟ Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή διαθέτει έξι ( 6) Ελικόπτερα DAUPHIN AS365-N3,τα παραπάνω Μέσα αποτελούν την αιχμή του επιχειρησιακού σκέλους του Λιμενικού Σώματος, αφού λόγω της εμβέλειάς τους, καθιστούν εφικτή την κάλυψη από αέρος μεγάλων θαλασσίων αποστάσεων, φτάνοντας μέχρι τα όρια του FIR, σε σύντομο χρόνο.

29/07/2017 ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ;