ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΚΥΛΟ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΖΗΤΑΝ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

Αναβάθμιση του Κλιμακίου Ειδικών Απόστολων Λιμενικού Σώματος  ζητά η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ  Ανατολικής Κρήτης με μια επιστολή της στη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας

Η  ανακοίνωση της Ένωσης :

           ΠΡΟΣ: Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ Παναγιώτη

ΘΕΜΑ:           «Ενίσχυση Κ.Λ. Ηρακλείου/Κ.Ε.Α. με στελέχη Ο.Ε.Ε.Μ. και αστυνομικό σκύλο

                         ανίχνευσης εκρηκτικών».

θεωρούμε υποχρέωσή μας ως ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ να σας ενημερώσουμε για προβλήματα μείζονος σημασίας των οποίων η λύση θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της Νήσου γενικότερα, θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη και θα προάγει την εικόνα του Λιμενικού Σώματος.

  Τα εν λόγο προβλήματα εντοπίζονται στα κάτωθι:

  • Στις Λιμενικές Αρχές της Κρήτης και ειδικότερα στα Κ.Ε.Α./ΛΣ (Κ.Λ. Ηρακλείου, Κ.Λ. Χανίων και Λ/Χ Αγίου Νικολάου) δεν υπηρετεί στέλεχος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα πυροτεχνουργού.
  • Σε όλη τη Νήσο υπηρετεί μόνο ένας αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ) ενώ δεν υπάρχει αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών από το έτος 2008.

   Η αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά στην έρευνα-έλεγχο εκρηκτικών μηχανισμών από εξειδικευμένο  προσωπικό πραγματοποιείται από την ΕΛ.ΑΣ κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Η ανταπόκριση  και η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος δεν είναι δεδομένη αφού εξαρτάται από τις επιχειρησιακές ανάγκες και τη διαθεσιμότητα.

   Επίσης η μεγάλη απόσταση που θα διανύσει, ανάλογα την περιοχή του συμβάντος στο οποίο θα απαιτηθεί η συνδρομή αστυνομικού σκύλου, δυσχεραίνει την εκτέλεση του καθήκοντός του, αφού φτάνει με εμφανή σημάδια ζάλης.

   Δεδομένων των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής των Λιμενικών Αρχών της Κρήτης αλλά και των άλλων λόγων που προαναφέραμε, θεωρούμε επιτακ

 

τική την ανάγκη ενίσχυσης Κ.Λ. Ηρακλείου/Κ.Ε.Α. με Πυροτεχνουργό και με αστυνομικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών.

   Η εκπαίδευση που απαιτείται, δύναται να πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενο προσωπικό Κ.Λ. Ηρακλείου/Κ.Ε.Α. στο οποίο υπηρετούν δεκατρία (13)

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                       ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ