ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΡΜΑΤΥΡΙΑΣ Η αλλαγή του Π.Δ 81/2014 Καλλικράτη  είναι μείζονος σημασίας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΡΜΑΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Κύριε Υπουργέ με την ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος 81/2014 γνωστό και ως Καλλικράτη  έχουν δημιουργηθεί τεραστία προβλήματα στα στελέχη .

Ειδικά προς στις τοποθετήσεις

 που τις διέπει άλλο  θεσμικό καθεστώς, αφού οι Λιμενικοί Σταθμοί ή τα Υπολιμεναρχεία έγιναν  Λιμενικά Τμήματα .

Αυτό το καθεστώς σαν Ενώσεις αλλά και ατομικά το αναδείξαμε και ζητήσαμε επανειλημμένος την τροποποίηση της διαδικασίας των τοποθετήσεων στα Λιμενικά Τμήματα  .

 Στα  τέλη του έτους του 2016  ενημερωθήκαμε  από την ομοσπονδία ότι εντάχθηκε στο νομοσχέδιο «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» διάταξη που θα περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις στα Λιμενικά Τμήματα από το συμβούλιο μεταθέσεων δίνοντας και τη δυνατότητα σαν επιλογής και τόπου συμφερόντων .

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα και ύστερα από την ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων του 2017 η διαδικασία παραμένει ίδια,  δίνοντας τη δυνατότητα στους Λιμενάρχες με μια απόφαση τους να τοποθετούν σε Λιμενικά Τμήματα υποχρεώνοντας το στέλεχος  στη καλύτερη των περιπτώσεων να κάνει 100 χιλιόμετρα την ημέρα και στη χειρότερη να αναγκαστεί  να μετακομίσει αφού το Λιμενικό Τμήμα θα είναι σε  νησί ή σε άλλο νόμο στην ηπειρωτική χώρα .

Επειδή η προσέγγιση μας είναι βιωματική  σε αντίθεση με το προεδρείο της ΠΟΕΠΛΣ γιατί  στις περιοχές μας γινόμαστε μάρτυρες τοποθετήσεων σε  Λιμενικά Τμήματα και όχι πάντα με τις καλύτερες διαδικασίες έχοντας σαν  συνέπεια  τον αναβρασμό των συναδέλφων ζητάμε :

1)Να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό  μεμονωμένη διάταξη σαν μορφή τροπολογίας που να προβλέπει τις τοποθετήσεις στα Λιμενικά Τμήματα από το συμβούλιο  μεταθέσεων καθώς να δίνεται η δυνατότητα στις εν λόγο υπηρεσίες να δηλωθούν σαν τόπος επιλογής ή εναλλακτικός τόπος μετάθεσης.

2)Να δώσετε εντολή μέχρι εφαρμογής της διάταξης να μην υπάρχουν διαταγές τοποθέτησης  σε Λιμενικά Τμήματα .

Σαν συνδικαλιστές σε καμία περίπτωση δεν φιλοδοξούμε τη συνδιοίκηση ή την συν-απόφαση των υπηρεσιών, όμως είναι αυτονόητο επίσης, ότι ένα τέτοιο ζήτημα, που αφορά τόσο τις ζωές μας, όσο και την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στον πολίτη, δεν μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους, ελπίζουμε οι  απόψεις μας ότι θα εισακουστούν.

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος Πρόεδρος ΕΠΛΣΒΔΕ

ΖΗΣΙΔΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΛΣ Θράκης

ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος Αντιπρόσωπος ΕΠΛΣΝΠ