ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν και είναι γνωστό το ήθος των συγκεκριμένων συνδικαλιστών για μια ακόμα φορά  δίνουν το καλό παράδειγμα  προσφοράς  στο κοινωνικό σύνολο σε αντίθεση κάποιους άλλους ….. γιατί για κάποιους ο  συνδικαλισμός δεν είναι αποστειρωμένος αλλά άμεσα συνδεδεμένος με το εργασιακό περιβάλλον,