Μήπως ήρθε η ώρα διεκδίκησης του επικίνδυνου;

Με το άρθρο 396 του νόμου 4512/2018 ορίζεται ότι, η 17μελης Επιτροπή που έχει συσταθεί από τους αρμόδιους φορείς, θα επανεξετάσει τα επαγγέλματα που τηρούν τις προϋποθέσεις για να ανήκουν στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με υποχρέωση της επιτροπής να παραδώσει ένα πόρισμα μέχρι την 30 Μαΐου 2018.

Αυτές οι επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από στελέχη όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων, συστήνονται κάθε  5 με 7 χρόνια , ελέω μνημονίων κύριο σκοπό έχουν αντί να εξετάζουν ποια επαγγέλματα με τα νέα κοινωνικά , επιστημονικά , τεχνολογικά κ.α.  δεδομένα  πρέπει να ενταχθούν ή να αποσυρθούν  από αυτή την κατηγορία έχουν ως κύριο σκοπό να αφαιρούν επαγγέλματα παρουσιάζοντας παραδείγματα στρεβλής εφαρμογής ίσως, όπως π.χ. παλιότερα “κομμωτής” . Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας πτοεί καθώς είναι όχι μόνο δίκαιο και αναγκαίο αλλά και μια ωμή πραγματικότητα για πολλούς από τους συναδέλφους μας η επικινδυνότητα της εργασίας μας με πολλούς από αυτούς είτε να θυσιάζονται στο βωμό του καθήκοντος είτε να τραυματίζονται με ότι αυτό συνεπάγεται για αυτούς και τις οικογένειές τους.

Μήπως τελικά ήρθε η ωρα να ζητήσουν και οι Λιμενικοι το αυτονόητο;

Πρέπει  να κινητοποιηθούμε άμεσα συνδικαλιστικά, προκειμένου να αναγνωριστεί επίσημα το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο!

Θα πρέπει να υπάρξουν μεθοδικές κινήσεις ώστε να συμπεριληφθούμε στη λίστα των επικίνδυνων επαγγελμάτων κάτι που πολύ πιθανόν να απαιτεί συνεργασία και με συνδικαλιστικούς φορείς της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Θα πρέπει να κινηθούμε λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά δεδομένα και να απαιτήσουμε την αναγνωριση αυτή χωρίς απαραίτητα την καταβολή σχετικού επιδόματος , αρκεί από τον χαρακτηρισμό του επαγγέλματος  μας ως επικίνδυνου, να απορρέουν θεσμικά όλα τα σχετικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Τέτοιες ευκαιρίες δεν πρέπει να χάνονται!

ΧΡΗΣΤΕΑΣ Κυριάκος

Πρόεδρος Ε.Π.Λ.Σ.Ν.Π.