Ενημέρωση για την εφαρμογή της διάταξης του αρθ.65 του Ν.4504/17 για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.

Άρθρο του Του Κυράνη Κων/νου    

Η διάταξη για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως προσόν κατάταξης για τους προερχόμενους από τη σχολή ΔΥΛΣ και Λ/Φ αποτέλεσε ένα από τα βασικά αιτήματα της ΠΟΕΠΛΣ την περίοδο που συντάχτηκε το νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ.

Μετά από τη δημόσια διαβούλευση και πλήθος συναντήσεων με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αποφασίστηκε η ένταξη στο νομοσχέδιο, διάταξης που προέβλεπε την αναγνώριση ενός έτους της στρατιωτικής θητείας για όσους κατετάγησαν στο Λιμενικό Σώμα από τη σχολή ΔΥΛΣ και Λ/Φ και εφόσον αυτό αποτέλεσε προϋπόθεση κατάταξης.

Σε όσους διατύπωσαν την άποψη ότι η διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί για όλα τα στελέχη παρά μόνο σε όσα κατετάγησαν από το 2012 και μετά (κατ εφαρμογή του αρθ.17 του π.δ 81/2012) η απάντηση του Υπουργού κ.Κουρουμπλή ακόμη και από βήματος Βουλής κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο ήταν ξεκάθαρη και συγκεκριμένη: η διάταξη θα εφαρμοστεί καθολικά και αναδρομικά για όλα τα στελέχη ΥΠΑΞ και Λ/Φ εφόσον η στρατιωτική θητεία αποτέλεσε προϋπόθεση κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα.

 

Μετά και τη ψήφιση του αρθ.65 του Ν.4504/17 και αφού πέρασε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα  ,στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ υπέβαλαν ερωτήματα στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.Π του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για ποιο λόγο η υπηρεσία δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή της διάταξης;

Οι απαντήσεις της Δ.Π. προς τα στελέχη ανέφεραν ότι η διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά καθώς αφορά  μόνο  στα στελέχη που κατετάγησαν μετά και της ψήφιση του π.δ. 81/2012, εκτός αν υπάρξει διαφορετική ερμηνεία-διαταγή από τον νομοθέτη δηλαδή τον ΥΝΑΝΠ κ.Κουρουμπλή.

Σε σχετικό ερώτημα που κατέθεσε η ΠΟΕΠΛΣ στο Αρχηγείο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ την 12/04/18, η απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Προσωπικού  η οποία και κοινοποιήθηκε και στον ΥΝΑΝΠ, ήταν ανάλογη με αυτή που είχε δοθεί στα στελέχη και υποστήριζε την εφαρμογή σε μερίδα στελεχών που κατετάγησαν από το 2012  και μετά.

Η απάντηση-οδηγία του κ.Κουρουμπλή προς το Αρχηγείο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ την 24/04/18 ήταν ξεκάθαρη και σαφής: άμεση και καθολική εφαρμογή για όλα τα στελέχη ΥΠΑΞ και Λ/Φ που η στρατιωτική θητεία αποτέλεσε προϋπόθεση κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα.

Από την ημέρα εκείνη και για ένα μήνα περίπου πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις μεταξύ της στρατιωτικής και φυσικής ηγεσίας αλλά και της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. προκειμένου να τεθεί σε καθολική εφαρμογή η διάταξη.

Την 29/05/18 σε κοινή σύσκεψη του κ.Κουρουμπλή με την Ομοσπονδία και τους υπηρεσιακούς φορείς διεπιστώθη ακόμη ένα πρόβλημα που θα κωλυσιεργούσε την εφαρμογή ακόμη και αφού η Διεύθυνση Προσωπικού έκανε πράξη κατά γράμμα την εντολή του ΥΝΑΝΠ για καθολική εφαρμογή της διάταξης.

Το πρόβλημα είχε να κάνει με τις χιλιάδες διοικητικών πράξεων που θα απαιτηθούν για όλα τα στελέχη καθώς η διαδικασία προέβλεπε την αναδρομή για κάθε στέλεχος στο βαθμό του Κελευστή για τους Λ/Φ και στο βαθμό του Επικελευστή για τους ΥΠΑΞ όπως φυσικά και σε κάθε βαθμό που πήρε το στέλεχος μέχρι και σήμερα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία προέβλεπε χρονοδιάγραμμα πάνω από 1,5 έτος , γεγονός που ελλοχεύει τον κίνδυνο η διάταξη να μην εφαρμοστεί ποτέ.

Για το λόγο αυτό φυσική ,στρατιωτική ηγεσία και Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ κατέληξαν στην νομοθετική βελτίωση της διάταξης η οποία και θα κατατεθεί σε υπό ψήφιση ,το προσεχές διάστημα, Νομοσχέδιο ,που θα παρακάμπτει τη γραφειοκρατία για την καθολική εφαρμογή της διάταξης σε όλα τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προερχόμενα από τη Σχολή Λ/Φ και ΔΥΛΣ με προϋπόθεση κατάταξης τη στρατιωτική θητεία.