ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

    Ο συντονισμός των Αστυνομικών επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιείται το τελευταίο διάστημα σε συνεργασία  με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές όταν απαιτείται σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας και αναδεικνύει το Σώμα.