ΠΑΡΕΜΒΣΑΣΗ ΠΟΕΠΛΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 2015

              

 

 

Θέμα: «Κανονικές Άδειες προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ 2015.»

 

      Με αφορμή του αξιοσέβαστου αριθμού στελεχών που δεν έχουν λάβει το υπόλοιπο κανονικής άδειας  έτους 2015 και δεδομένου ότι εκπνέει η χρονική προθεσμία χορήγησης τους, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση της Ομοσπονδίας ώστε να επιμηκυνθεί η παράταση που είχε δοθεί, πιθανότατα ώς τον Φεβρουάριο του 2019.

Αυτή η παθογένεια δεν θα υπήρχε εάν η πολιτεία επανέφερε  τις Οργανικές θέσεις στα επίπεδα του ν. 4150/13 πραγματοποιώντας άμεσες  προλήψεις.

                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                        ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                       ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ